Tvingstrup Vandværk

Vi har et godt, lille, velfungerende vandværk i Tvingstrup; det ligger i kanten af skoven, Jordkildeskoven, tæt på Serridslevvej.

Vi ved ikke med sikkerhed, hvornår vandværket er etableret, men det er nok små 100 år siden. Det første vandværk, der bare var en indfanget kilde, lå ude i bakkerne ved Springkildegård. Derfra kunne vandet af sig selv løbe til et reservoir inde i kanten af byen ved Dyrkærgård. Reservoiret lå så højt, at vandet på grund af højdeforskellen uden pumper løb ud til forbrugerne. Men vandmængderne var for små, så i 1926 blev der lavet en boring ved Jordkildeskoven, hvor vandværket stadig ligger.

Det nuværende vandværk er bygget 1977 . Der er installeret overvågningsudstyr, så det er muligt at følge døgn- og månedsforbrug og gribe ind, hvis der viser sig at være et for stort natforbrug. Det kan nemlig betyder lækager, som er dyre at have sivende. Der skal der helst være overensstemmelse mellem det sammentalte forbrug ude hos forbrugerne og det, som hovedmåleren på vandværket viser.

Lokal bestyrelse
Der har igennem alle årene siddet skiftende bestyrelser, som på frivillig basis har fået denne vigtige del af vores lille samfund til at fungere.

Generalforsamlingen er vandværkets øverste myndighed, og det er da ganske rart, at der er så meget lokalt selvstyre tilbage. Selvfølgelig skal man rette sig efter diverse tilsynsmyndigheder, amt og kommune, efter love og regler, og selvom det er besværligt, så har de behjertede mennesker i skiftende bestyrelser til alle tider formået at få virksomheden til at køre.

Klik her for at se de seneste vandprøver foretaget på Tvingstrup Vandværk